اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
داریوش محمودی دبیر هیأت مدیره و مشاور مالی
امیرحسین  شاهمیر قائم مقام معاونت بازرگانی خارجی و مشاور بین الملل
احمد  عبدوس مشاور عالی در حوزه ی معاونت برنامه ریزی
رمضانعلی ملک سرپرست گروه بازرسی و پاسخگویی به شکایات
اسد الله معینی شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس
کامبیز معتمد وزیری قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی و سرپرست اداره کل آرد و نان
حبیب  مزروعی عضو موظف هيأت مدیره و معاون برنامه ریزی
هوشنگ گودرزی دبیر هیأت مدیره و مشاور بازرگانی
مهدی ترابی رئیس کارگروه حسابرسی داخلی
امیر حسین شاهمیر مشاور در امور بین الملل 021-88970313
غلامعلی  مهدوی جانشین معاونت اداری و مالی
عباس شفیعی دبیر کمیسیون وصول مطالبات

2 3 4 5