اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمد جعفر کبیری مشاور و دستیار
جلال عسگر شمس مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها
حسن حنان قائم مقام مدیر عامل
علیرضا فیاضی مشاور و مدیر پروژه راهبردی شکر
الله کرم نصیری مشاور مدیر عامل در امور بازرسی
یزدان سیف معاون وزير - رئيس هيأت مديره و مديرعامل 60-88957459 (fax : 88951566 _ 88951565)
قدرت  حیدری مشاور مدیر عامل و مدیر پروژه راهبری زنجیره تأمین گندم 88957459- 88957460 1211
حسن فلاح نژاد ذيحساب و مدير كل امور مالي 88957461
حسين داستان مدير روابط عمومي 88970310-88963041
علیرضا اصغرزاده مشاور معاون وزیر، مدیر حراست مرکزی و دبیر کمیته پدافند غیر عامل 88978517-19
رضا افرازه مدیر کل دفتر امور مجامع، نظارت و هماهنگي شرکتها 88992860-84399000 1008
حيدر علي نصر سرپرست مرکز پژوهش های غلات 66594654-66907701

1 2 3 4 5