اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمد جعفر کبیری مشاور و دستیار
جلال‌عسگر شمس مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها
علیرضا فیاضی مشاور و مدیر پروژه راهبری شکر
الله کرم نصیری مشاور مدیر عامل در امور بازرسی
صدرالله دولت مشاور مدیر عامل
سید سعید احمدی ابهری مشاور و دستیار مدیرعامل در امور بازرگانی خارجی
یزدان سیف معاون وزير - رئيس هيأت مديره و مديرعامل 60-88957459 (fax : 88951566 _ 88951565)
حسن فلاح نژاد ذيحساب و مدير كل امور مالي 88957461
سید محمد تقی طباطبایی مشاور فرهنگی، رسانه و مدیر روابط عمومی 88970310-88951569
علیرضا اصغرزاده مشاور معاون وزیر، مدیر حراست مرکزی و دبیر کمیته پدافند غیر عامل 88978517-19
رضا افرازه مدیر کل دفتر امور مجامع، نظارت و هماهنگي شرکتها 88992860-84399000 1008
حيدر علي نصر سرپرست مرکز پژوهش های غلات 66594654-66907701

1 2 3 4 5