نام : احمد

 نام خانوادگي : عبدوس

 سمت : مشاور عالی در حوزه ی معاونت برنامه ریزی

 شماره تماس : 88955873

<< بازگشت به ليست