نام : کامبیز

 نام خانوادگي : معتمدوزیری

 سمت : قائم مقام معاونت بازرگانی داخلی و سرپرست اداره کل آرد و نان

 شماره تماس : 88970323-88963262

 شماره داخلی : 1264

<< بازگشت به ليست