فرمت قرار داد ذخیره سازی گندم در سیلو های بخش خصوصی در سال 1396 تاریخ ثبت : 1396/05/15
طبقه بندي : ,,
عنوان : فرمت قرار داد ذخیره سازی گندم در سیلو های بخش خصوصی در سال 1396
توضیحات : قابل توجه شرکت های غله وخدمات بازرگانی کلیه استان ها و نمایندگی شرکت در استان های گیلان ،قزوین و اردبیل
فایل پیوست : دانلود فايل
فایل پیوست : <#f:910/>
فایل پیوست : <#f:911/>
فایل پیوست : <#f:912/>
تعداد نمایش : 457 <<بازگشت