مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام دو محموله 000ر60تنی جهت حمل محموله اول طی نوامبر 2018 و محموله دوم طی دسامبر 2018 تاریخ ثبت : 1397/07/03
طبقه بندي : ,,
عنوان : مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام دو محموله 000ر60تنی جهت حمل محموله اول طی نوامبر 2018 و محموله دوم طی دسامبر 2018
تاریخ : <#f:961/>
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 37
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 743 <<بازگشت