شرایط و مشخصات مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام در دو محموله 000ر60تنی جهت حمل طی ماههای فوریه/ مارس 2019 تاریخ ثبت : 1397/08/23
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرایط و مشخصات مناقصه یک مرحله ای بین المللی خريد000ر120 تن10% + شکر خام در دو محموله 000ر60تنی جهت حمل طی ماههای فوریه/ مارس 2019
تاریخ : 1397/8/23
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 38
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 905 <<بازگشت