برنامه هم انديشي مديران ستادي و شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی مناطق 14وشرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید تضمینی گندم ودانه های روغنی سال 1397 تاریخ ثبت : 1396/09/20
طبقه بندي : ,,
موضوع : برنامه هم انديشي مديران ستادي و شرکتهاي غله و خدمات بازرگانی مناطق 14وشرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص خرید تضمینی گندم ودانه های روغنی سال 1397
توضیحات : <#f:1005/>
فایل پیوست1 : دانلود فايل
فایل پیوست2 : <#f:1007/>
فایل پیوست3 : <#f:1008/>
فایل پیوست 4 : <#f:1010/>
ردیف : 4
تعداد نمایش : 865 <<بازگشت