شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای اجرای ماده ۱۷ تصویب‌نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۵/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری، موضوع ابلاغ «حقوق شهروندی در نظام اداری» و در چارچوب ارائه خدمات به‌موقع، سریع و آسان به شهروندان و مراجعان، ارتقای رضایت‌مندی آنان و به منظور کاهش مراجعات حضوری، به استقرار میز خدمت الکترونیک  به شرح زیر اقدام شده است.

 

معرفی فرآیندهای سازمانی

مسئول ارایه خدمات

نرم‌افزار همراه

سامانه‌ی پاسخگو