گزارش بازار جهانی کالاهای اساسی در هفته منتهی به 14 سپتامبر 2018 شامل: برنج – روغن خام – شكر خام تاریخ گزارش 27 /06/1397 تاریخ ثبت : 1397/07/01
طبقه بندي : ,,
نام محصول : گزارش بازار جهانی کالاهای اساسی در هفته منتهی به 14 سپتامبر 2018 شامل: برنج – روغن خام – شكر خام تاریخ گزارش 27 /06/1397
تاریخ : 1397.7.1
پیوست 1 : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:1172/>
پیوست32 : <#f:1173/>
ردیف : 27
تعداد نمایش : 142 <<بازگشت