وضعیت جهانی عرضه / تقاضا و روند قمیت های گندم هفته منتهی 14 سپتامبر 2018 تاریخ ثبت : 1397/07/01
طبقه بندي : ,,
نام محصول : وضعیت جهانی عرضه / تقاضا و روند قمیت های گندم هفته منتهی 14 سپتامبر 2018
تاریخ : 1397.7.1
پیوست 1 : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:1172/>
پیوست32 : <#f:1173/>
ردیف : 28
تعداد نمایش : 132 <<بازگشت