نرم افزار بخشنامه بودجه سال 91 تاریخ ثبت : 1391/02/16
طبقه بندي : ,,
عنوان قانون : نرم افزار بخشنامه بودجه سال 91
متن کامل : <#f:98/>
پیوست 1 : <#f:444/>
پیوست 2 : <#f:445/>
ردیف : 7
توضیحات : نرم افزار بخشنامه بودجه سال 91 با استفاده از خطوط mpls (سرور oracle) از طریق آدرس زیر قابل دریافت است: http://200.0.1.20/budget91.zip
تعداد نمایش : 1983 <<بازگشت