دستورالعمل انبارگردانی سال 1396 تاریخ ثبت : 1396/10/25
طبقه بندي : ,,
عنوان : دستورالعمل انبارگردانی سال 1396
توضیحات : محتوای پیوست‌ها: پیوست یک: انتصاب سرپرست و هماهنگ کننده‌ی انبارگردانی، پیوست 2: دستورالعمل انبارگردانی، پیوست 3: فرم انبارگردانی، پیوست 4: عکس سیلو و پیوست 5: نامه‌ی انجام اقدامات لازم توسط واحدهای استانی قبل از انبارگردانی سال 1396
پیوست1 : دانلود فايل
پیوست2 : دانلود فايل
پیوست3 : دانلود فايل
پیوست4 : دانلود فايل
پیوست5 : دانلود فايل
پیوست6 : <#f:211/>
پیوست 7 : <#f:574/>
شماره ردیف : 54
تعداد نمایش : 1461 <<بازگشت