شرکت بازرگانی دولتی ایران تلفنخانه فکس آدرس کد پستی
ساختمان شماره 1 88957472-6  88305333

88970332

  تهران - میدان جهاد (فاطمی ) -شماره 12  1431663651
ساختمان شماره 2

88952073

88968710


 

  تهران - خیابان فاطمی غربی - روبروی سازمان آب

 
ساختمان پژوهشکده غلات

66907701

66594654

  تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان سیندخت شمالی-

نبش کوچه وحید - پلاک 24

 
اداره کل روابط عمومی 88970310 88963041 تهران - میدان جهاد (فاطمی) - شماره 12 طبقه همکف 1431663651

 

آدرس پورتال : www.gtc-portal.com
آدرس پست الکترونیکی : webmaster@gtc.ir