دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم تاریخ ثبت : 1391/02/13
طبقه بندي : ,,
موضوع : دستورالعمل نحوه احتساب و تطبیق آموزش های کارمندان دولت و نحوه بررسی ، تایید و صدور گواهینامه های نوع دوم
فایل پیوست : دانلود فايل
توضیحات : شماره 31146/90/200 مورخ 04/12/90
ردیف : 2
تعداد نمایش : 3170 <<بازگشت