> دستوالعمل‌ها و بخشنامه‌های بازرگانی
 قرارداد تصفیه و تبدیل شکر خام به شکر سفید و بسته بندی و تحویل در سال 1397
 اعلام قیمت خرید علی‌الحساب دانه‌های روغنی کلزا و آفتاب‌گردان در سال 1397
 دستور ارسال گزارش اقدامات توسط شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی مناطق و استان‌ها و نمایندگی‌ها +فرم - مهلت ارسال گزارش تا 1397.02.10
 دستورالعمل تنظیم صورت وضعیت فروش و حمل دانه‌های روغنی در سال 1396
 جداول پاکی خرید تضمینی گندم معمولی و دوروم و نحوه‌ی محاسبه‌ی سن‌زدگی در سال 1397
 دستورالعمل قرارداد مباشرت خرید، نگه‌داری و حمل گندم داخلی در سال 1397 (ویرایش شده)
 دستورالعمل جدیدخرید گندم در سال 1397- خرید با معرفی‌نامه
 دستورالعمل جدیدِ خرید گندم در سال 1397- تحویل و خرید با معرفی‌نامه
 ابلاغیه‌ی خرید تضمینی گندم سال 1397 وزیر جهاد کشاورزی
 قرارداد استفاده از مراکز غیر ملکی برای خرید، نگه‌داری و تحویل دانه‌های روغنی در سال 1397
[2 3 4 5 ]   صفحه بعدی >>