شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد 2 محموله 000ر30 تن10% + روغن خام آفتابگردان تاریخ ثبت : 1397/08/23
طبقه بندي : ,,
عنوان : شرايط و مشخصات مناقصه يك مرحله اي بين المللي خريد 2 محموله 000ر30 تن10% + روغن خام آفتابگردان
تاریخ : 1397/8/23
پیوست : دانلود فايل
پیوست2 : <#f:963/>
پیوست3 : <#f:964/>
ردبف : 42
توضیحات : <#f:966/>
تعداد نمایش : 2807 <<بازگشت