گفتگوی ویژه خبری 22:30 مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در شبکه دو سیما