گفتگوی معاون وزیر جهاد کشاورزی با واحد مرکزی خبر/ خرید تضمینی گندم و دانه‌های روغنی