مدیرعامل منطقه و مدیر استان

رمضان كامران پي


مساحت کل استان

14042.3 كيلومترمربع

جمعیت کل استان

2553845 نفر

سرانه مصرف استان

7 كيلوگرم

تعداد  نانوایی های استان

3936 واحد 

تعداد کارخانجات آرد استان

7 واحد

ظرفيت توليد آرداستان

534000 تن درسال

ظرفيت ذخيره سازي استان

 

265000 تن

تلفن  و فکس دفتر مركزي

013-33129814-33129236

آدرس و کد پستی استان

رشت كمربندي شهيدبهشتي-روبروي كميته امداد

4173834779